ONS ROEPING

God stuur ons om, soos Jesus, familie en vriend
vir almal te wees.

WELKOM!

BY DIE NG MOEDERGEMEENTE
OP MOSSELBAAI

Mosselbaai was Dorp van die Jaar in 2017! Dis ’n voorreg om kerk te wees in so ’n mooi
dorp met ’n lang geskiedenis, dinamiese groei en opwindende toekoms.

Ons gemeente in die middedorp wil God se hart vir almal in Mosselbaai en sy besoekers wys.
Daarom is ons roeping: God stuur ons om, soos Jesus, familie en vriend vir almal te wees.

By ons eredienste is almal welkom – verskillende generasies, spiritualiteite en style – want God
is die kern van ons aanbidding!

Ons gemeente wil met spontane, gasvrye liefde ‘n familie vir almal wees: individue asook gesinne met verskillende samestellings. Ons gereelde familiefeeste, kleingroepe en ander byeenkomste poog om ‘n tuiste te skep waar warmte, egtheid en spontanïteit ervaar word.

Almal is hier belangrik en ons personeel – 3 leraars, skriba, kassier, koster, musiekleier, jeughulp,
klankman, nutsman en skoonmaker – moet primêr die roeping voorleef.

EREDIENSTYE

FAMILIEKONTAK

Kwartaallikse nuusblad

FAMILIENUUS

Weeklikse nuusblad

PREEKEGGO

Weekliks

HUWELIK
DOOP
BEGRAFNIS

Skakel asseblief vroegtydig die
kerkkantoor vir inligting en reëlings
044 691 2465
admin@ngmosselbaai.co.za

FAMILIE BEDIENING

Twee vorme van interaksie dek die
res van die bediening se
bedrywighede nl Kursusse en
“Gemeente as Familie”-aktiwiteite.

JEUG

Die gemeente se Familie Bediening
fokus op 4 elemente van
familie-wees nl. Gesinne, Huwelike,
ons Jeug en die Gemeente as Familie.

GEBED

GEBED: DAAGLIKSE ONDERSOEK

BORRELKLUB
NUUS

Weeklikse nuusblad

JEUG
NUUS

Weeklikse nuusblad

GEBEURE

TEE VIR 80-PLUSSERS

Marie van Nierop en haar span het ’n baie spesiale bederf geleentheid vir ons 80 plussers gereël. Daar was lekker geëet,  Cornelle Carstens het opgetree en die  lyndansers  het gewys hoe!

 

LYDENSTYD BEGIN: 3 MAART TOT 21 APRIL

In die tradisie van die kerk is voor Paasfees met 7 Lydensweke voorafgegaan. Dis eintlik die belangrikste tyd in die kerklike jaar en is hierdie jaar net na die vakansie. Ons staan veral stil by:

-Stil Donderdag (18 Apr.)

-Goeie Vrydag (19 Apr.)

-Paassondag (21 Apr.)

Lydenstyd is die tyd waarop ons fokus op wat dit Jesus gekos het om ons met God te versoen.

OMGEE GHOLFDAG:  5 APRIL 2019

Ons doelwit is om fondse in te samel vir die gemeente se OMGEE en ONDERSTEUNINGS PROJEKTE.  Ons mikpunt is R100 000!

Die formaat is Beterbal Stableford. Spelersfooi: Gewone klubfooi nl. R130 vir lede en R185 vir nie-lede (in die pro-shop betaalbaar). Besprekings vir afslaantye (11:40 – 13:56) kan by Lizette by Mosselbaai Gholfklub (044-691 2379) gemaak word.  Ingesluit by inskrywing is ‘n ete.

Die hoofbron van ons inkomste word vanuit borgskappe of donasies bekom

U kan bv. ‘n putjie borg – putjies 1, 9, 10 en 18  @ R1500 en enige ander een @ R1000.

Donasies kan enige bedrag in kontant wees óf enige artikels of produkte wat as pryse in gelukkige trekking, prysuitdeling of veiling  gebruik kan word. 

Vir enige verdere inligting of navrae kontak Bertu Nel (082-893 6848,  bertu@louis57.co.za) of Lorinda Maritz  (083-440 5933, maritzl@mweb.co.za).

Close Menu