ONS ROEPING

God stuur ons om, soos Jesus, familie en vriend
vir almal te wees.

WELKOM!

BY DIE NG MOEDERGEMEENTE
OP MOSSELBAAI

Mosselbaai was Dorp van die Jaar in 2017! Dis ’n voorreg om kerk te wees in so ’n mooi
dorp met ’n lang geskiedenis, dinamiese groei en opwindende toekoms.

Ons gemeente in die middedorp wil God se hart vir almal in Mosselbaai en sy besoekers wys.
Daarom is ons roeping: God stuur ons om, soos Jesus, familie en vriend vir almal te wees.

By ons eredienste is almal welkom – verskillende generasies, spiritualiteite en style – want God
is die kern van ons aanbidding!

Ons gemeente wil met spontane, gasvrye liefde ‘n familie vir almal wees: individue asook gesinne met verskillende samestellings. Ons gereelde familiefeeste, kleingroepe en ander byeenkomste poog om ‘n tuiste te skep waar warmte, egtheid en spontanïteit ervaar word.

Almal is hier belangrik en ons personeel – 3 leraars, skriba, kassier, koster, musiekleier, jeughulp,
klankman, nutsman en skoonmaker – moet primêr die roeping voorleef.

EREDIENSTYE

FAMILIE
KONTAK

Kwartaallikse nuusblad

FAMILIE
NUUS

Weeklikse nuusblad

PREEKEGGO

Weekliks

HUWELIK
DOOP
BEGRAFNIS

Skakel asseblief vroegtydig die
kerkkantoor vir inligting en reëlings
044 691 2465
ngmbkant@ngmosselbaai.co.za

FAMILIE BEDIENING

Twee vorme van interaksie dek die
res van die bediening se
bedrywighede nl Kursusse en
“Gemeente as Familie”-aktiwiteite.

JEUG

Die gemeente se Familie Bediening
fokus op 4 elemente van
familie-wees nl. Gesinne, Huwelike,
ons Jeug en die Gemeente as Familie.

GEBED

GEBED: DAAGLIKSE ONDERSOEK

JEUG
NUUS

Weeklikse nuusblad

GEBEURE

KLIPKERK KERSMARK 13 EN 14 DES.

Indien jy kersgeskenke beplan, wag asb. vir hierdie mark. Daar is iets vir elkeen vanaf babas tot seniors. Boonop is daar die kafee met watertand lekker verversings. Kom ontspan met ‘n koppie tee/koffie en ondersteun die mark tussen 09h00-18h00.

“STREETWISE FOR JESUS”-projek
KERSDAG – 25 DESEMBER

Ons vra weer, soos in die verlede, dat die gemeente hulle harte en hande sal oopmaak vir hierdie saak.

Skep asb. op Kersdag vir ons net een ekstra bord kos, en bring dit vir ons na die Kerk toe (sommer van vroeg af tot 12:30), en plaas dit solank in die Klipkerk se kombuis. Die ete kan ook maar van die vorige aand se kos wees. Ons versprei dit in die groter Mosselbaai, om so die liefde van Jesus uit te leef en ons vreugde op hierdie manier met ander, wat nie het wat ons het nie, te deel. Ons plaas vanaf Sondag 9 Desember houers by al die deure vir hierdie doel. 1000de dankies solank!!

EREDIENSTE : KERSDAG

Ons het op kersdag 3 eredienste nl 6:30, 08:00 en 09:30 in die kerkgebou.

Om 8:00 en 9:30 word daar ook dienste in die Klipkerk gehou.

Die spesiale kollekte gaan vir Aksie Samari-taan.

AKTIWITEITE VIR DIE WEEK

MAANDAG
10 Desember
06:30-07:00 Gebed – Wagters op die mure

DINSDAG
11 Desember
17:30 Onse Rus Kerssangdiens

WOENSDAG
12 Desember
17:30 Bybeluitreik Shell Voorbaai

DONDERDAG
13 Desember
24-uur Gebedswag (bid tuis vir ons gemeenskap, SA + wêreld)

09:00-18:00 KLIPKERK KERSMARK

VRYDAG
14 Desember
09:00-18:00 KLIPKERK KERSMARK

MAANDAG
10 Desember
06:30-07:00 Gebed –
Wagters op die mure
DINSDAG
11 Desember
Onse Rus
Kerssangdiens
17h30
WOENSDAG
12 Desember
Bybeluitreik Shell
Voorbaai
17h30
DONDERDAG
13 Desember
24-uur Gebedswag
(bid tuis vir ons
gemeenskap, SA +
wêreld)
KLIPKERK
KERSMARK
09h00-18h00
VRYDAG
14 Desember
KLIPKERK
KERSMARK
09h00-18h00

Close Menu