ONS ROEPING

God stuur ons om, soos Jesus, familie en vriend
vir almal te wees.

WELKOM!

BY DIE NG MOEDERGEMEENTE
OP MOSSELBAAI

Mosselbaai was Dorp van die Jaar in 2017! Dis ’n voorreg om kerk te wees in so ’n mooi
dorp met ’n lang geskiedenis, dinamiese groei en opwindende toekoms.

Ons gemeente in die middedorp wil God se hart vir almal in Mosselbaai en sy besoekers wys.
Daarom is ons roeping: God stuur ons om, soos Jesus, familie en vriend vir almal te wees.

By ons eredienste is almal welkom – verskillende generasies, spiritualiteite en style – want God
is die kern van ons aanbidding!

Ons gemeente wil met spontane, gasvrye liefde ‘n familie vir almal wees: individue asook gesinne met verskillende samestellings. Ons gereelde familiefeeste, kleingroepe en ander byeenkomste poog om ‘n tuiste te skep waar warmte, egtheid en spontanïteit ervaar word.

Almal is hier belangrik en ons personeel – 3 leraars, skriba, kassier, koster, musiekleier, jeughulp,
klankman, nutsman en skoonmaker – moet primêr die roeping voorleef.

EREDIENSTYE

FAMILIE
KONTAK

Kwartaallikse nuusblad

FAMILIE
NUUS

Weeklikse nuusblad

JEUG
NUUS

Weeklikse nuusblad

HUWELIK
DOOP
BEGRAFNIS

Skakel asseblief vroegtydig die
kerkkantoor vir inligting en reëlings
044 691 2465
ngmbkant@ngmosselbaai.co.za

FAMILIE BEDIENING

Twee vorme van interaksie dek die
res van die bediening se
bedrywighede nl Kursusse en
“Gemeente as Familie”-aktiwiteite.

JEUG

Die gemeente se Familie Bediening
fokus op 4 elemente van
familie-wees nl. Gesinne, Huwelike,
ons Jeug en die Gemeente as Familie.

GEBED

GEBED: DAAGLIKSE ONDERSOEK

GEBEURE

HERVORMINGS- EN DANKFEES/10de Maand

Sondag, 28 Oktober is dit weer ons 10de Maand Dankfees waar ons, uit dank-baarheid teenoor die Here vir al Sy seëninge, geleentheid kry om ons 10de maand dankoffers te gee.

Koeverte, wat spesiaal vir hierdie doel gedruk is, by al die deure beskikbaar. Die koeverte met die offers in, kan dan sommer in die kollektebordjie geplaas word. Elektroniese oorbetalings is ook welkom – die bankbesonderhede verskyn agter op die Familienuus.

Let wel: NAGMAAL op almanak van 11 Nov. skuif na 28 Oktober se groot Feesdiens

NG HERBERTSDALE SE OKTOBERFEES

Saterdag, 20 Oktober vanaf 9:00

Almal word hartlik uitgenooi na hierdie “groot lekkerte”. Daar is heerlike wors, vleis en maalvleis en nog talle ander ‘basaar-goed’. Die basaar vind plaas op Eloff Muller se plaas (10km voor Herbertsdale).

NG GROOT-BRAKRIVIER : GEMEENTEFEES

Vrydag 26 Oktober

Almal word baie hartlik uitgenooi na die gemeentefees by die kerksaal te Groot-Brakrivier. Van 17:00 af sal daar pannekoek, poeding en ander gebak te koop wees. Daar is ook heerlike kerrie en rys, worsbroodjies, roosterkoek, hoendersosaties, jaffels, groente, koffie, tee en koeldrank asook ‘n boeketafel en ‘n kindertafel. Kom geniet die geleentheid saam met ons. Navrae : Kerkkantoor (044 620 2205)

AKTIWITEITE VIR DIE WEEK

MAANDAG
15 Oktober
06:30-07:00 Gebed -Wagters op die mure
18:00 Kleingroepe–alle leiers

DINSDAG
16 Oktober
10:00 Henri se VroueBybelstudiegroep
18:00 Sending

WOENSDAG
17 Oktober
17:00 Omgeebediening

DONDERDAG
18 Oktober
24-uur Gebedswag(bid tuis vir ons gemeenskap, SA + wêreld)
10:00 Gerriese Senior Bybel-studiegroep
11:15 80 Plussers bediening

VRYDAG
19 Oktober
06:00-07:00 Henri –Wild at Heart-mannegroepin die Gemeentehuis

MAANDAG
15 Oktober
06:30-07:00 Gebed -Wagters op die mure
DINSDAG
16 Oktober
10:00 Henri se Vroue Bybelstudiegroep18:00 Sending
WOENSDAG
17 Oktober
DONDERDAG
18 Oktober
24-uur Gebedswag(bid tuis vir ons gemeenskap, SA + wêreld)
wêreld)
10:00 Gerriese Senior Bybelstudiegroep11:15 80 Plussers bediening
VRYDAG
19 Oktober
06:00-07:00 Henri –Wild at Heart-mannegroepin die Gemeentehuis

Close Menu