ONS ROEPING

God stuur ons om, soos Jesus, familie en vriend
vir almal te wees.

WELKOM!

BY DIE NG MOEDERGEMEENTE
OP MOSSELBAAI

Mosselbaai was Dorp van die Jaar in 2017! Dis ’n voorreg om kerk te wees in so ’n mooi
dorp met ’n lang geskiedenis, dinamiese groei en opwindende toekoms.

Ons gemeente in die middedorp wil God se hart vir almal in Mosselbaai en sy besoekers wys.
Daarom is ons roeping: God stuur ons om, soos Jesus, familie en vriend vir almal te wees.

By ons eredienste is almal welkom – verskillende generasies, spiritualiteite en style – want God
is die kern van ons aanbidding!

Ons gemeente wil met spontane, gasvrye liefde ‘n familie vir almal wees: individue asook gesinne met verskillende samestellings. Ons gereelde familiefeeste, kleingroepe en ander byeenkomste poog om ‘n tuiste te skep waar warmte, egtheid en spontanïteit ervaar word.

Almal is hier belangrik en ons personeel – 3 leraars, skriba, kassier, koster, musiekleier, jeughulp,
klankman, nutsman en skoonmaker – moet primêr die roeping voorleef.

EREDIENSTYE

FAMILIEKONTAK

Kwartaallikse nuusblad

FAMILIENUUS

Weeklikse nuusblad

PREEKEGGO

Weekliks

HUWELIK
DOOP
BEGRAFNIS

Skakel asseblief vroegtydig die
kerkkantoor vir inligting en reëlings
044 691 2465
admin@ngmosselbaai.co.za

FAMILIE BEDIENING

Twee vorme van interaksie dek die
res van die bediening se
bedrywighede nl Kursusse en
“Gemeente as Familie”-aktiwiteite.

JEUG

Die gemeente se Familie Bediening
fokus op 4 elemente van
familie-wees nl. Gesinne, Huwelike,
ons Jeug en die Gemeente as Familie.

GEBED

GEBED: DAAGLIKSE ONDERSOEK

BORRELKLUB
NUUS

Weeklikse nuusblad

JEUG
NUUS

Weeklikse nuusblad

GEBEURE

TENTJIE-AAND:  VOORSKOOL – GRAAD 3

Kom slaan jou tent op en geniet die aand saam met ons, vanaf 17:00 op Vrydag 1 Maart.

Inskrywingsvorms moet so gou moontlik aan ons terugbesorg word. Vir inskrywingsvorm kliek hier.
Kostes beloop R50 per volwassene en R30 per kind. 
Praat met Henri /Bessie as jy dalk nie ‘n tent het nie en ook wil deel wees van die pret.

TEE VIR 80-PLUSSERS

Op Woensdag 27 Februarie om 9:30 word daar ‘n tee vir alle lidmate van 80 jaar en ouer (plus hulle lewensmaats) in die Klipkerk gehou. Dit gaan ‘n prettige oggend wees en alle 80 Plussers word baie hartlik daarheen uitgenooi. Indien u nie binnekort deur ‘n verteenwoordiger van die Bediening gekontak word nie, kan u Marie van Nierop by 079 8866 598 vir navrae skakel. Ons wil graag getalle kry, om  vir almal voorsiening te maak.

FAMILIE INDABA: 27 Feb. 18:00-21:00

Kom ons gesels dieper oor “familie-sake”! Ons skep ’n gespreksforum waar mens met ’n kundige oor belangrike lewenskwessies kan gesels. Op 27 Feb. skop ons af met twee onderwerpe:

  1. Verstaan jou tiener beter – Hanlie Boshoff

Nuwe navorsing oor brein ontwikkeling bring sommer baie meer begrip

  1. Hoe leef ek met siekte/‘n sieke of met ’n sterwende – Gerrie

Wanneer siekte sy intrek neem – hoe help ek myself , my geliefde, vriend of kollega?

Ons sal waarskynlik die familiekamer i.d. Kerk en die raadsaal of die Klipkerk gebruik Gee asb. name by Corné op vir watter van die sessies jy wil bywoon. Koste R50 pp.

GEBEDSGELEENTHEDE

Almal word hartlik uitgenooi na die volgende gebedsgeleenthede:

24 Feb:  Gebed vir Suid-Afrika (UP4SA – United Prayer for South Africa) 16:00 by die VGK in Grunterstraat Mosselbaai;

25 Feb – 1 Mrt:  7 DAYS ON THE WALL Gebedskamer, 10:00 tot 16:00 by VGK Kerksaal in Eilandstraat Mosselbaai;

1 Mrt:  Die Wêreldbiddag vir Vroue – Program opgestel deur die vroue van Slowenië, 10:00 by NG Mosselbaai – Suid (Hulle het dit verlede jaar by ons gevier en die jaar is ons genooi na hulle toe).

AKTIWITEITE VIR DIE WEEK

MAANDAG
18 Februarie
06:30-07:00 Bid saam
16:00 Erediensbediening

DINSDAG
19 Februarie
10:00 Henri se Vroue Bybelstudiegroep
18:00 Coram Deo Eerstejaargroep

WOENSDAG
20 Februarie
19:00 ORRELKONSERT: Martin Mans

DONDERDAG
21 Februarie
10:00 Gerrie se Senior Bybelstudiegroep
18:00 Coram Deo eerstejaargroep
24-uur Gebedswag (bid tuis vir ons gemeenskap, SA & wêreld)

VRYDAG
22 Februarie
06:00-07:00 Henri –Wild at Heart-mannegroep in die Gemeentehuis

MAANDAG
28 Januarie
06:30-07:00 Bid saam18:00 Kerkraad
DINSDAG
29 Januarie
10:00 Henri se Vroue Bybelstudiegroep18:00 Diakonie
WOENSDAG
30 Januarie
DONDERDAG
31 Januarie
10:00 Gerrie se Bybelstudiegroep11:15 80 Plussers
Vergadering
24-uur Gebedswag (bid tuis vir ons gemeenskap, SA & wêreld)
VRYDAG
01 Februarie
06:00-07:00 Henri – Wild at Heart mannegroep in die Gemeentehuis

Close Menu