ONS ROEPING

God stuur ons om, soos Jesus, familie en vriend
vir almal te wees.

WELKOM!

BY DIE NG MOEDERGEMEENTE
OP MOSSELBAAI

Mosselbaai was Dorp van die Jaar in 2017! Dis ’n voorreg om kerk te wees in so ’n mooi
dorp met ’n lang geskiedenis, dinamiese groei en opwindende toekoms.

Ons gemeente in die middedorp wil God se hart vir almal in Mosselbaai en sy besoekers wys.
Daarom is ons roeping: God stuur ons om, soos Jesus, familie en vriend vir almal te wees.

By ons eredienste is almal welkom – verskillende generasies, spiritualiteite en style – want God
is die kern van ons aanbidding!

Ons gemeente wil met spontane, gasvrye liefde ‘n familie vir almal wees: individue asook gesinne met verskillende samestellings. Ons gereelde familiefeeste, kleingroepe en ander byeenkomste poog om ‘n tuiste te skep waar warmte, egtheid en spontanïteit ervaar word.

Almal is hier belangrik en ons personeel – 3 leraars, skriba, kassier, koster, musiekleier, jeughulp,
klankman, nutsman en skoonmaker – moet primêr die roeping voorleef.

EREDIENSTYE

FAMILIEKONTAK

Kwartaallikse nuusblad

FAMILIENUUS

Weeklikse nuusblad

     19 Mei 2019

PREEKEGGO

Weekliks

      19 Mei 2019

HUWELIK
DOOP
BEGRAFNIS

Skakel asseblief vroegtydig die
kerkkantoor vir inligting en reëlings
044 691 2465
admin@ngmosselbaai.co.za

FAMILIE BEDIENING

Twee vorme van interaksie dek die
res van die bediening se
bedrywighede nl Kursusse en
“Gemeente as Familie”-aktiwiteite.

JEUG

Die gemeente se Familie Bediening
fokus op 4 elemente van
familie-wees nl. Gesinne, Huwelike,
ons Jeug en die Gemeente as Familie.

GEBED

GEBED: DAAGLIKSE ONDERSOEK

BORRELKLUB
NUUS

Weeklikse nuusblad

JEUG
NUUS

Weeklikse nuusblad

GEBEURE

BASAAR IS OP PAD – 1 JUNIE 2019

Basaar is groot in ons gemeente!!! Veral nuwe mense kan kennis neem: Daar is vleis, “coffee shop” en Deli, poeding, kerrie & rys, potbrood met wors, sosaties, handwerk, vars gebak,  vars groente, ‘n heerlike kindertent, boeketafel en natuurlik die wit olifant tafel.

Die groot “vibe” begin met die Kalahari-trip om vee te gaan haal en die sing van “ou Kalahari” in die kerk, die kuier rondom die vleisbewerking en sommer net die lekker saamwerk. Dalk het jy ’n nuwe inisiatief of wil jy hulp aanbied – skakel Corné in die kantoor of vir Tinus van Staden (koördineerder) (082-490 6709)

PINKSTER 2019 IS 2 – 5 JUNIE

Vanjaar is dit weer ons eie predikante se beurt om leiding te neem by ons Pinkster. Ons weet dat ’n gesprek oor “plekke” in ons lewe nou belangrik is en gaan daarom met die tema “Hartsplek” werk. Bid solank vooruit vir die Heer se seën.

Close Menu