ONS ROEPING

God stuur ons om, soos Jesus, familie en vriend
vir almal te wees.

WELKOM!

BY DIE NG MOEDERGEMEENTE
OP MOSSELBAAI

Mosselbaai was Dorp van die Jaar in 2017! Dis ’n voorreg om kerk te wees in so ’n mooi
dorp met ’n lang geskiedenis, dinamiese groei en opwindende toekoms.

Ons gemeente in die middedorp wil God se hart vir almal in Mosselbaai en sy besoekers wys.
Daarom is ons roeping: God stuur ons om, soos Jesus, familie en vriend vir almal te wees.

By ons eredienste is almal welkom – verskillende generasies, spiritualiteite en style – want God
is die kern van ons aanbidding!

Ons gemeente wil met spontane, gasvrye liefde ‘n familie vir almal wees: individue asook gesinne met verskillende samestellings. Ons gereelde familiefeeste, kleingroepe en ander byeenkomste poog om ‘n tuiste te skep waar warmte, egtheid en spontanïteit ervaar word.

Almal is hier belangrik en ons personeel – 3 leraars, skriba, kassier, koster, musiekleier, jeughulp,
klankman, nutsman en skoonmaker – moet primêr die roeping voorleef.

EREDIENSTYE

FAMILIE
KONTAK

Kwartaallikse nuusblad

FAMILIE
NUUS

Weeklikse nuusblad

PREEKEGGO

Weekliks

HUWELIK
DOOP
BEGRAFNIS

Skakel asseblief vroegtydig die
kerkkantoor vir inligting en reëlings
044 691 2465
ngmbkant@ngmosselbaai.co.za

FAMILIE BEDIENING

Twee vorme van interaksie dek die
res van die bediening se
bedrywighede nl Kursusse en
“Gemeente as Familie”-aktiwiteite.

JEUG

Die gemeente se Familie Bediening
fokus op 4 elemente van
familie-wees nl. Gesinne, Huwelike,
ons Jeug en die Gemeente as Familie.

GEBED

GEBED: DAAGLIKSE ONDERSOEK

JEUG
NUUS

Weeklikse nuusblad

GEBEURE

KLEINGROEPLEIERS-VERGADERING

Dit is baie belangrik dat ALLE kleingroep- leiers óf ‘n verteenwoordiger die vergadering Maandag, 21 Januarie 2019 om 18:00 in die Gemeentehuis sal bywoon. Kontak Basie Fourie 083 310 0811 vir enige navrae.

SENDINGNUUS

Die Mosselbaaise Love Chinese-groep hou Saterdag 2 Februarie in samewerking met SACON ‘n werkswinkel in die klipkerk. Vir almal wat wonder hoe om na die Chinese in ons omgewing uit te reik of om hul beter te verstaan, en om met God se oë na hierdie vreemdelinge in ons midde te kyk: moet dit nie misloop nie! Of kom kuier saam met die Chinese in ons dorp die Saterdagaand by hul Nuwejaarsbraai.

Kontak vir Lloyd Buchler (076 199 8229) vir besonderhede oor tyd en koste vir beide geleenthede. Ons vra asseblief die gemeente se voorbidding vir die Ferreira’s: baba Timothy is in die hospitaal opgeneem vir geelsug; Toni is geskandeer om te bepaal of haar TB-behandeling geslaagd was. Kom ons vra dat albei gou heeltemal genees sal wees.

CORAM DEO

Coram Deo is ’n Pastoraal Narratiewe Sentrum by NG Oosterlig wat ’n 2 jaar sertifikaat kursus aanbied. Ons bied dit ook hier in Mosselbaai onder hulle lisensie aan, maar as ’n eie “franchise” kampus, naamlik Caritas Care center. Die kursus skop reeds op 4 Feb. af en daar is Inligtingtingsessies 23 Jan om 10:00 en 18:00. Ons bied dit al drie jaar aan en daar spruit baie goeie verhale daaruit.

AKTIWITEITE VIR DIE WEEK

MAANDAG
21 Januarie
06:30-07:00 Bidsaam
18:00 Alle kleingroepleiers

DINSDAG
22 Januarie
10:00 Henri se VroueBybelstudiegroep
15:30 Sending bediening
17:00 Omgee bediening

WOENSDAG
23 Januarie
10:00 Coram Deo Inligtingsessie
18:00 Coram Deo Inligtingsessie
18:00 Eiendomme bediening

DONDERDAG
24 Januarie
10:00 Gerrie se Bybelstudiegroep
11:00 Opskoppers komitee vergader
24-uur Gebedswag(bid tuisvironsgemeenskap, SA + wêreld)

VRYDAG
25 Januarie
06:00-07:00 Henri –Wild at Heart-mannegroep in die Gemeentehuis

MAANDAG
21 Januarie
06:30-07:00 Bid saam18:00 Alle kleingroepleiers
DINSDAG
22 Januarie
10:00 Henri se Vroue Bybelstudiegroep15:30 Sending bediening17:00 Omgee bediening
WOENSDAG
23 Januarie
10:00 Coram Deo Inligtingsessie18:00 Coram Deo Inligtingsessie18:00 Eiendomme bediening
DONDERDAG
24 Januarie
10:00 Gerrie se Bybelstudiegroep11:00 Opskoppers komitee vergader24-uur Gebedswag (bid tuis vir ons gemeenskap, SA & wêreld)
VRYDAG
25 Januarie
06:00-07:00 Henri – Wild at Heart mannegroep in die Gemeentehuis

Close Menu