DATABASIS VORM

HOE VERKIES U DAT ONS MET U KOMMUNIKEER?
(merk asb 1-7 in volgorde van belangrikheid waar 1 die medium is wat u die meeste gebruik en 7 die minste).

Blaadjies &
pamflette
E-posse
Webwerf
SMS
Facebook
WhatsApp
Instagram

MERK AS JY BELANGSTEL

Ontvang die NG Kerk Mosselbaai Kwartaallikse Nuusbrief via E-posSit my by Moedergemeente se Whatsapp groep wat inligting van belangrike gebeure kommunikeer