DATABASIS VORM

  HOE VERKIES U DAT ONS MET U KOMMUNIKEER?
  (merk asb 1-7 in volgorde van belangrikheid waar 1 die medium is wat u die meeste gebruik en 7 die minste).

  Blaadjies &
  pamflette

  E-posse

  Webwerf

  SMS

  Facebook

  WhatsApp

  Instagram

  MERK AS JY BELANGSTEL

  Ontvang die NG Kerk Mosselbaai Kwartaallikse Nuusbrief via E-posSit my by Moedergemeente se Whatsapp groep wat inligting van belangrike gebeure kommunikeer