VIR DANKOFFERS
& SPESIALE PROJEK BYDRAES

VIR DANKOFFERS
& SPESIALE PROJEK BYDRAES

NG Kerk Mosselbaai
ABSA – 2070580023
(Indien jy vir ‘n spesiale projek bydrae, gee jou naam en projek by die verwysing.)

VIR SENDINGBYDRAES

VIR SENDINGBYDRAES

GO NG Kerk Mosselbaai
ABSA spaar – 9305467263
Takkode: 632 005