JEUG: JA! vir Jesus

Die gemeente se Familie Bediening fokus op 4 elemente van familie-wees nl. Gesinne, Huwelike, ons Jeug en die Gemeente as Familie.

Gesinne vorm die kern van ‘n kind se geloofsvestiging en –groei en word daarom deur middel van weeklikse kommunikasie,
100% betrek by ons jeug se JA vir Jesus!-aksie (die Sondagskool van ouds).

Deel hiervan is om ouers deurentyd bewus te maak van die 4 sleutels van praktiese geloofsvestiging nl:
Toewyding/Huisgodsdiens | Liefdevolle geloofsgesprekke | Tradisies | Dade van Diens

Ons poog ook om ons jeug in elke fase van hul geloofslewe te help vorm:
Nuuskierige Agies | Voorskool
Borrelklub | Graad 1-3
Woord-Weters | Graad 4-6
Faith Agers | Graad 7-9
Faith Followers | Graad 10-11
Faith Rebels | Graad 12

Jeughulp
Anthonette Erasmus
Sel: 072 630 2594
Epos: anthonette.bridge@gmail.com