2017      2018      2019

Sondag 01 September

Tema: Dawid en Goliat
Skriflesing: 1 Samuel 17
Ds Henri Meyer

Sondag 08 September

Tema: Dawid en Jonatan
Skriflesing: 1 Samuel 18 – 20
Dr Gerrie van Deventer

Sondag 15 September

Tema: Dawid en Mikal
Skriflesing: 2 Samuel 6
Dr Gerrie van Deventer

Close Menu