UITREIK:

Ontmoet ons bedieningslede:

Leraar: ds. Henri Meyer (083 455 6940)

Voorsitter: Ena Loubser (082 736 5339)

Onder-voorsitter: Hennie Lombard

Ander lede:

Eric Loubser, Mareta Lombard, Monica van Niekerk , Jenny de Wet, Hannes Terblanche , Helen Terblanche , Annali Geldenhuys en Leana Barnard.

Ontmoet ons sendelinge:

Ina Steyn, Youth with a Mission (YWAM), Londen

Ina is die sendeling wat al die langste van almal aan ons gemeente gekoppel is. Haar hooftaak is gebed en die geestelike ontwikkeling van jong leiers vir sending in Wes-Europa. Sy speel ‘n groot rol as intersessor en geestelike raadgewer in ‘n wêreld wat op sy kop gekeer is deur al die vlugtelinge en konflik in die Midde-Ooste. Daarmee saam is die geestelike verval en wantroue in die kerk van die Europese jeug onder wie sy werk ‘n groot kopseer en groot nood. Ina is reeds sedert 1992 by buitelandse sending betrokke en is sedert 1996 werksaam in Europa. Ina het in Februarie vanjaar by ons Sendingsondag opgetree en haar boodskap is beskikbaar op ons webblad (kyk onder preke: 24 Februarie). Ina se geestelike diepte en kennis van die Woord is vir almal wat haar ken van besondere betekenis.

Johan en Esté de Nysschen, Operasie Mobilisasie (OM), Panama

Die De Nysschens was lidmate van ons gemeente en is die afgelope vyf jaar in Panama waar hulle deel vorm van ‘n OM-span in Volcan. Esté het ‘n naaldwerkbediening onder die inheemse en Panamese vroue  gevestig, terwyl Johan aan die hoof staan van die finansies van OM Sentraal-Amerika. Hulle wys ook die Jesus-film in samewerking met die plaaslike kerk en Johan is ook betrokke by dissipelskapopleiding van ‘n groepie manne uit die inheemse Ngobe-Indiaanse stam.

Verlede jaar kon die De Nysschens vir die eerste keer sedert hul vertrek daarheen in Suid-Afrika kom kuier. Vir hulle het dit beteken dat hulle o.a. van hulle nuutste kleinkinders vir die eerste keer kon sien en vashou!  “Dit was so, SO lekker om ons kinders en kleinkinders te kon vashou. Stywe drukkies te kon gee. Liefde te kon deel, en sommer weer van vooraf dit wat ons gemis het, en steeds mis, te kon opvang, vasvang en van vooraf drukkies uit te deel!”

Kobus van Zyl

Kobus, ‘n boorling van Mosselbaai, is ‘n opgeleide predikant en is aan die Reebok-gemeente gekoppel. Saam met Reebok en 3 ander gemeentes ondersteun ons gemeente vir Kobus. Die Here het hom aanvanklik in Kenia en Mosambiek gebruik waar hy by die opleiding van teologiese studente betrokke was. Terwyl hy in Mosambiek was, het die Here hom geroep om ‘n gebedsbediening in die Suid-Kaap te vestig. Hy bied oraloor gebedswerkwinkels aan. Op sy geboorteplaas is hy besig om ‘n gebedstuin in te rig waar enigeen wat daaraan behoefte het, by verskillende gebedstasies kan stilstaan om met God te kommunikeer en net stil te word voor Hom. Sy bediening as sendelinghet hom ook by Suid-Soedan uitgebring waar hy al die afgelope 20 jaar betrokke is by teologiese opleiding. Hy probeer om jaarliks twee besoeke aan Yei te bring. Sedert die uitbreek van die burgeroorlog in Suid-Soedan het die omstandighede daar dit baie moeilik gemaak om elke keer daar uit te kom, wat nog te sê om voort te gaan met die opleiding. Tog roep die Here vir Kobus om voort te gaan daarmee ten spyte van die gevaar wat daar heers a.g.v die voortslepende oorlog en gepaardgaande ontwrigting.

Nic en Tina Strydom, Madagaskar

Nic en Tina is reeds sedert 2000 in Madagaskar werksaam. Met die hulp van die Here is verskeie kerke geplant, selgroepe en jeugklubs gevestig en verskeie bemagtigings- en opheffingsprojekte vir die plaaslike bevolking begin. In die afgelope 18 jaar het die Here vir Nic en sy helpers kragdadig gebruik. Deurgaans is hy besig met die opleiding van inheemse gelowiges sodat hulle uitgestuur kan word na die onbereiktes. Slegs die afgelope jaar het meer as 77 nuwe kerke tot stand gekom! Hy konsentreer tans veral op die suidelike gedeeltes van Madagaskar, sowel as die noordwestelike gebied, noord van Tulear. Vroeër onbereikte, primitiewe mensegroepe soos die Mikea wat in die woude woon en nooit naby die beskawing kom nie, word opgesoek en van God se liefde vertel…en kom tot geloof deur die werking van die Gees. Deur sy ywer het ‘n Christelike radiostasie tot stand gekom wat ‘n beduidende bydrae tot die uitdra van die Evangelie lewer.

Paul en Toni Ferreira, Nepal

Die Ferreiras is ons gemeente se nuutste sendelinge.  Nadat hulle na 4 jaar in Indië probleme gehad met die hernuwing van hul visums, het hul fokus na Nepal verskuif. Na 2 jaar in Kathmandu het hul onlangs na Birendranagar in die Surkhet-distrik geskuif: dis in die heel westelike bergagtige deel van Nepal, en ‘n sterk Hindu-gemeenskap. Paul se hooffokus bly steeds die opleiding en ondersteuning van inheemse pastore. Hy het verlede jaardaar met ‘n klein Arabica-koffiekwekery begin – ‘n manier om die mense te bereik en hul eie inkomste aan te vul. Die Ferreiras was sedert Oktober verlede jaar tot middel Februarie vanjaar in Suid-Afrika, hoofsaaklik sodat hul derde kind, Timothy, hier gebore kon word. Ons was bevoorreg dat ons hul ook in die gemeente kon ontvang.

Waar hulle verlede jaar ‘n mediese navorsingsvisum van die regering ontvang het om navorsing te doen onder die mense daar wat so geïsoleerd leef – en op dié manier by die inheemse bevolking uit te kom – moes hul vanjaar weer aansoek doen om ‘n vsium aangesien dit net vir ‘n jaar geldig was. Om verskillende redes het hul besluit om aansoek te doen vir ‘n besigheidsvisum: hulle beplan om nie alleen ‘n Engelse sentrum op die been te bring nie, maar ook om ‘n coffee shop aan die gang te kry. En dan is die koffiekwekery ook nog daar. Alles sleutels om by daarmee mense se harte vir hulle oop te sluit sodat hulle die boodskap van goeie nuus uiteindelik met die mense kan deel.

Paul was in Februarie 2018 die spreker by ons Sendingsondag. Sy boodskap het groot impak gehad op almal wat dit gehoor het.

Ons projekte:

Arbeidsbediening:  Pierrié Lamprecht staan aan die hoof hiervan.  Ongeveer 40 werkers, wat Griet Boshoff en Louisa Boshoff insluit, bedien op ‘n gereelde grondslag die werkers in verskeie besighede in die groter Mosselbaai-area. Heelwat van ons lidmate is by hierdie bediening betrokke.

Biblia Hawesending:  Daniel Bruwer was van 1989- 2018 die gesig van Biblia Mosselbaai. Hierdie bediening is een van vele soortgelyke bedienings wat onder die seelui in ons hawens gedoen word. Sedert die begin van 2019 het ds. Patrick Gcaza van die VGK KwaNonqaba as leier oorgeneem.

Bybelverspreiding: vir ons by Moedergemeente is dit baie belangrik dat elke liewe mens ‘n Bybel moet kan besit. Ons gee jaarliks vir Gr 7-leerders ‘n volledige Bybel voordat hulle die laerskool vaarwel toeroep (vir baie is dit hul laaste skooldag…) Die leerders is van St. Blaize , Ridgeway en van vanjaar af, ook van Diaz Primêr. Enige lidmaat kan vir hul werkers – of vir iemand wat glad nie ‘n Bybel kan bekostig nie -‘n Bybel kom afhaal. Ons probeer ook sover as wat ons kan vir ons sendelinge help met Bybels vir nuwe lidmate wanneer hulle spesifiek daarvoor vra.  

Best training (Epic Solutions): is een van ons nuutste projekte. Met hierdie projek word gepoog om aan werkloses besigheidsbeginsels en –tegnieke te leer sodat entrepreneurs na vore kan kom om hulself finansieel te kan versorg. Dit is ‘n projek wat deur OM bekendgestel word en werklik suksesvol oral in ons land en elders geïmplimenteer word. Twee kursusse is reeds sedert einde November 2018 in ons omgewing aangebied.

FEBA-radio Suid-Afrika : hierdie bekende radiostasie saai die Evangelie uit na onbereikte mensegroepe, veral ook in ons buurlande. Ons ondersteun hulle graag omdat die Woord sodoende uitkom by volke en lande waar ons nie kan kom nie.

InContext International Ministries:  Hierdie bediening, wat ten doel het om Bybelse perspektief te gee op wêreldgebeure, ondersteun ook ‘n klomp sendelinge en projekte wêreldwyd. Ons bydrae gaan na Project Light the Way – North Africa: die teologiese opleiding van bekeerde Moslems. Op hul webblad is ‘n groot verskeidenheid artikels wat o.a. ten doel het om vals nuus aan die kaak te stel, en om inligting te gee rakende gebeure dwarsoor die hele wêreld sowel as in ons eie land. Gaan besoek gerus hul webwerf en wees ingelig!  (www.incontextinternational.org)

Love Chinese-bediening: saam met ander gelowiges in Mosselbaai word na die Chinese in ons omgewing uitgereik. Lloyd Buchler staan hier aan die stuur van sake. Die afgelope twee jaar is al die Chinese genooi na ‘n Chinese Nuwejaarsviering wat deur hierdie groep gereël is. Dis opvallend hoe positief die grootste groep Chinese op hierdie volgehoue vriendskapsuitreik reageer. Baie gebed het hierdie nuwe uitreik voorafgegaan: dit is werklik so moeilik om met hierdie vreemde nasie te kommunikeer. En baie gebed is steeds nodig om hierdie bediening werklik vlerke te gee.

Makhathini:  ons ondersteun ‘n sendelingegpaar, Louwrens en Jeanne van der Westhuizen, wat al langer as 10 jaar op die Makhathinivlakte onder die Zoeloes werk. Dis verblydend om deurentyd te hoor hoe die Gees onder selfs sangomas werksaam is en mense bevry om Jesus te volg.

Manna-Munte : by al die deure word botteltjies beskikbaar gestel vir al die oortollige kleingeld wat ons lidmate se beursies so ongemaklik vol maak. Elke sent wat hierdeur ingesamel word, word vir Bybelverspreiding aangewend (kyk Bybelverspreiding)

Taxi-bediening : onder Lewies van Zyl se leiding word Bybels, musiek-CD’s en ander literatuur by taxi-staanplekke versprei, veral oor Paasnaweek en Kersfees.

The Haven : nagskuiling : hier word hard gewerk om hawelose en werklose mense te rehabiliteer en  te versorg. Bo en behalwe die feit dat ons hul finansieel ondersteun, is van ons lidmate ook aktief by hierdie tuiste betrokke.

Vroue-uitreik: ‘n groepie vroue uit ons gemeente wat ‘n hunkering het om na die gemeenskap met Jesus se liefde uit te reik wag tans biddend op die Here om vir ons presies te wys waar en hoe Hy wil hê ons betrokke moet raak. Omdat dit geen halsoorkop-uitreik mag wees nie, word daar ernstig en opreg gevra na God se wil.Daar is soveel behoefte aan omgee en liefde in die wyer Mosselbaai –omgewing: ons moet net eers uitvind waar die Vader reeds aan die werk is sodat ons daar by Hom kan aansluit.