UITREIK:

Ontmoet ons bedieningslede:

Leraar: ds. Henri Meyer (083 455 6940)

Voorsitter: Ena Loubser (082 736 5339)

Onder-voorsitter: Hennie Lombard

Ander lede:
Eric Loubser, Mareta Lombard, Marita Buchler, Monica van Niekerk, Jenny de Wet, Hannes en Helen Terblanche.

Ontmoet ons sendelinge:

Ina Steyn, Youth with a Mission (YWAM), Londen

Ina se hooftaak is gebed en die geestelike ontwikkeling van jong leiers vir sending in Wes-Europa. Sy speel ‘n groot rol as intersessor en geestelike raadgewer in ‘n wêreld wat op sy kop gekeer is deur al die vlugtelinge en konflik in die Midde-Ooste. Daarmee saam is die geestelike verval en wantroue in die kerk van die Europese jeug onder wie sy werk ‘n groot kopseer en groot nood. Ina is reeds sedert 1992 by buitelandse sending betrokke en is sedert 1996 werksaam in Europa.

Johan en Esté de Nysschen, Operasie Mobilisasie (OM), Panama

Die De Nysschens was lidmate van ons gemeente en is die afgelope vyf jaar in Panama waar hulle deel vorm van ‘n OM-span in Volcan. Esté het ‘n naaldwerkbediening onder die inheemse en Panamese vroue  gevestig,terwyl Johan aan die hoof staan van die finansies van OM Sentraal-Amerika. Hulle wys ook die Jesus-film in samewerking met die plaaslike kerk en Johan is ook betrokke by dissipelskapoplei-ding van ‘n groepie manne uit die inheemse Ngobe-Indiaanse stam.

Kobus van Zyl

Kobus is ‘n opgeleide predikant en is aan die Reebok-gemeente gekoppel. Sy bediening as sendeling bring hom jaarliks na Suid-Soedanwaar hy teologiese opleiding doen by die teologiese skool.Tans geskied dit onder baie moeilike omstandighede a.g.v. die voortslepende oorlog en gepaardgaande ontwrigting.

Nic en Tina Strydom, Madagaskar

Nic en Tina is reeds sedert 2000 in Madagaskar werksaam. Met die hulp van die Here is verskeie kerke geplant, selgroepe en jeugklubs gevestig  en verskeie bemagtigings- en opheffingsprojekte vir die plaaslike bevolking begin. Hulle werk onder die straatmense en onder die gevangenes. Elke jaar word uitreike georganiseer waartydens Bybels en literatuur versprei  word.  Nic en sy helpers wat hy deurgaans oplei, werk veral ook onder onbereikte, primitiewe mensegroepe soos die Mikea, en die Here se Gees bring voortdurend mense tot bekering.Deur sy ywer het ‘n Christelike radiostasie tot stand gekom wat ‘n beduidendebydrae tot die uitdra van die Evangelie lewer.

Paul en Toni Ferreira, Nepal

Die Ferreiras is ons gemeente se nuutste sendelinge.  Nadat hulle na 4 jaar in Indië probleme gehad met die hernuwing van hul visums, het hul fokus na Nepal verskuif. Na 2 jaar in Kathmandu het hul onlangs na  Birendranagar in die Surkhet-distrik  geskuif: dis in die heel westelike bergagtige deel van Nepal, sterk Hindu-gemeenskap.  Paul se hooffokus bly steeds die opleiding en ondersteuning van inheemse pastore. Hy het daar met ‘n klein Arabica-koffiekwekery begin – ‘n manier om die mense te bereik en hul eie inkomste aan te vul. Hulle het pas ‘n jaarlange mediese navorsingsvisum van die regering ontvang om navorsing te doen onder die mense daar wat so geïsoleerd leef: om basiese dienslewering aan hulle te probeer verbeter (Toni is ‘n mediese dokter). Maar natuurlik om ook die Evangelie met hulle op ‘n subtiele wyse te deel. Hulle het ‘n 3-jarige tweeling, Madison en Daniel, en

Toni is tans weer swanger.

Ons projekte:

Arbeidsbediening
Pierrié Lamprecht staan aan die hoof hiervan.  Ongeveer 40 werkers, wat Griet Boshoff en Louisa Boshoff insluit, bedien op ‘n gereelde grondslag die werkers in verskeie besighede in die groter Mosselbaai-area.

Biblia Hawesending:
Daniel Bruwer staan al sedert 1989 aan die hoof van hierdie aksie wat ten doel het om die seelui geestelik te bearbei en by te staan.

Bybelverspreiding:
Bybels word plaaslik maar waar nodig versprei. Graad 7-leerders is vir ons ‘n prioriteit omdat vele na hierdie jaar uit die skoolsisteem val. Daar word gepoog om  Bybels by geleentheid ook by die jeuggevangenis te versprei; en sover as Madagaskar en Suid-Soedan, waar van ons sendelinge werksaam is,  wil ons graag gelowiges van Bybels voorsien.
 

The Haven : Nagskuiling :
Hier word hard gewerk om hawelose en werklose mense te rehabiliteer en  te versorg.

Makhathini: 
Ons ondersteun ‘n sendelingegpaar, Louwrens en Jeanne van der Westhuizen,  wat al die afgelope 10 jaar op die Makhathinivlakte onder die Zoeloes werk.

Manna-Munte :
Al die oortollige kleingeld wat hiermee ingesamel word, word vir Bybelverspreiding aangewend.

Taxi-bediening :
Onder Lewies van Zyl se leiding word Bybels, musiek-CD’s en ander literatuur by taxi-staanplekke versprei, veral oor Paasnaweek en Kersfees.

Love Chinese-bediening:
Saam met ander gelowiges in Mosselbaai word na die Chinese in ons omgewing uitgereik.

InContext International Ministries: 
Hierdie bediening, wat ten doel het om Bybelse perspektief te gee op wêreldgebeure, ondersteun ook ‘n klomp sendelinge en projekte wêreldwyd. Ons bydrae gaan na Project Light the Way – North Africa: die teologiese opleiding van bekeerde Moslems.

FEBA-radio Suid-Afrika :
Hierdie bekende radiostasie saai die Evangelie uit na onbereikte mensegroepe, veral ook in ons buurlande.

Close Menu