Sondag 06 Oktober

Tema: Oh happy sin
Skriflesing: 2 Samuel 12v13
Ds Henri Meyer

Sondag 13 Oktober

Tema:
Skriflesing: 2 Samuel 9
Ds

Sondag 20 Oktober

Tema: Wat is jou doel op aarde
Skriflesing: Psalm 8
Ds Henri Meyer

Sondag 27 Oktober

Tema: Lewe vanuit God
Skriflesing: 1 Kron 29v1-19 en 26-28
Ds Pierrie Kies