2017      2018      2019

Sondag 07 Julie

Tema: Dra mekaar
Skriflesing: Galasiers 6
Ds Pierrie Kies

Sondag 14 Julie

Tema: Vry, soos ‘n arend in vlug
Skriflesing: Gal 5 vers 1 en 13-26
Dr Gerrie van Deventer

Sondag 21 Julie

Tema: Kwesbaarheid
Skriflesing: 2 Kor 12 vers 9-10
Ds Henri Meyer

Sondag 28 Julie

Tema: Fotoalbum van ontferming
Skriflesing: Hosea 1
Ds Pierrie Kies