2017      2018      2019      2020   

Sondag 2 Februarie

Tema: Gee Aandag
Skriflesing: Luk 10:25-37
Dr Gerrie van Deventer

Sondag 9 Februarie

Tema: Nagmaal-Connection
Skriflesing: Markus 5:25-31
Ds Henri Meyer

Sondag 16 Februarie

Tema: Vra is vry
Skriflesing: Markus 8 & Joh 21v15-19
Dr Gerrie van Deventer