2017      2018      2019      2020   

Sondag 01 Desember

Tema: Opstaantyd
Skriflesing: Rom 13:8
Ds Pierrie Kies

Sondag 08 Desember

Tema: Hoop – regtig?
Skriflesing: Rom15:4-13
Ds Gerrie van Deventer

Sondag 15 Desember

Tema: Hoop
Skriflesing: Matt 16v21-23
Ds Henry Meyer

Sondag 22 Desember

Tema: Ek is wat ek liefhet
Skriflesing: Rom 1 v 1-7
Ds Gerrie van Deventer

Sondag 25 Desember

Tema: Immanuel
Skriflesing: Lukas 1
Ds Henri Meyer

Sondag 29 Desember

Tema: Johannes die Doper
Skriflesing: Lukas 3 v 15-17Rom 1 v 1-7
Ds Henri Meyer