2017      2018      2019

Sondag 7 April

Tema: Inreik
Skriflesing: Markus 5 vers 21-32
Ds Henri Meyer

Sondag 14 April

Tema: Geluk
Skriflesing: Psalm 118
Ds Pierrie Kies

Sondag 21 April

Tema: Ek het die Here gesien
Skriflesing: Joh 20 vers 11-18
Dr Gerrie van Deventer

Sondag 28 April

Tema: Gehoorsaamheid
Skriflesing: Handelinge 5 vers 17-39
Ds Pierrie Kies