Maart 2017 Preke

Leraar     Diens     Tema   Datum   Skrifgedeelte Preek Opsomming
Ds. Gerrit Coetzee     Oggend     Sending Sondag There4Ministries   05/03/2017      
Dr. Gerrie van Deventer     Oggend     Wie SUG, kan SING   12/03/2017   Klaagliedere 3  
Ds. Henri Meyer     Oggend     Jesus se etiek   19/03/2017   Matt 5 : 21 tot 22  
Ds. Pierie Kies     Oggend     Verlig en vol lewe   26/03/2017   Efesiers 5 : 8 - 14