Februarie 2018 Preke

Leraar     Diens     Tema   Datum   Skrifgedeelte
Ds Pierrie Kies     Oggend     40 Dae van Gebed Week 1 Groei   04/02/2018   Efes 4 vers 14 tot 15
Dr Gerrie van Deventer     Oggend     40 Dae van Gebed Week 2 Here leer ons bid   11/02/2018   Lukas 11 vers 1
Ds Henri Meyer     Oggend     Met wie dink jy praat jy - 40 Dae Gebed Week 3   18/02/2018   Ps 100 vers 5
Paul Ferriera     Oggend     Gaan na die wereld   25/02/2018   Mat 28 vers 19