Gemeentefees en besoek aan Nagskuiling

Gemeentefees en besoek aan Nagskuiling, Sondag 14 September