Roeping

Dié bediening is gemoeid daarmee om voortdurend daarna te kyk dat ons op koers bly met ons roeping as Gemeente en as Christene .

Dit is duidelik verwoord in die Gemeente se missie-stelling as: “God stuur ons om met ‘n Christus-gesindheid familie en vriend van almal te wees, tot elkeen glo en doen soos Jesus”. Alles wat die Gemeente aanpak moet dít ten doel hê. Daarom moedig ons elke bediening aan om voortdurend nabetragting te doen ten einde te sien of ons almal steeds saamwerk hieraan.

Die bediening het ook, inlyn hiermee, onderneem om die Geloof wat Lééf-aksie van stapel te stuur. Hiermee beoog ons om weer die Kerk terug te neem na die huishouding. Tans is ons nog in die voorbereideingsfase. Al die beplande projekte soos die Flieknieks, die Wasgoedlyn-projek, gemeente etes en die Familiekamp is daarop gerig om die huishouding as geheel te betrek. Só behoort geloofsdinamika in die huishouding, hoofsaaklik op vier praktiese maniere, weer op te vlam:

  • deur Liefdevolle Geloofsgesprekke te stimuleer,
  • deur Toewyding aan die Woord innoverend aan te wakker,
  • deur huishoudings by Dade van Diens betrokke te kry en
  • deur Familie Tradisies weer aan te moedig in die houshouding.

Vir diegene wat meer oor dié aksie wil weet, Vibrant Faith SA se web adres is www.vibrantfaithsa.com


Aksie: Geloof Wat Lééf

 

Schalk Marais

082-389 7785