Eiendomme

lodewyk

Die bediening sorg nie net vir die instandhouding van al die eiendomme van die gemeente nie (kerkgeboue en terrein en 3 pastorieë), maar moet ook strategies aanpas soos behoeftes vir die bediening verander.  So is daar die afgelope jaar ‘n speelparkie opgerig, garages verander in jeuglokale, ‘n stoorkamer gebou, nismure beveilig en vergroot.  Daar moet ook gekyk word na die beste inrigting van die kerkgebou, benutting van die klipkerk en verbetering van die terrein.

Lodewyk Coetzee  Sel: 082 939 0443